Synes og s-passiv: Sådan skal man gøre - efter min mening.

Lav imperativerne om til Jeg synes og s-passiv:
Steg kødet lidt længere, det er kun 40 grader indeni. => Jeg synes, at kødet skal steges lidt længere, det er kun 40 grader indeni.
Husk kommaerne! Og placer centraladverbierne (ikke, først) lige efter synes.
Gem altid de mistænktes DNA-profiler. .

Gør personnummerregisteret mere sikkert. .

Stop facebooks salg af personlige oplysninger. .

Registrer alle dansklærere i en database. .

Stram reglerne for droneflyvning. .

Forbyd GPS-overvågning af kærester. .

Luk altid computeren ned efter brug. .

Krypter straks alle hemmelige kageopskrifter. .

Erstat kontrol med tillid. .