Substantiverne - bekendt eller demonstrativ form?

Bekendt form af substantivet har artiklerne: -en, -et eller -ne og bruges til ting, der ikke kræver introduktion - enten fordi de allerede direkte eller indirekte er introduceret, eller fordi de er selvfølgelige. Jeg åbnede skuffen og tog kniven frem for at skære et stykke brød. Skuffen og kniven er selvfølgelige i konteksten: jeg bruger altid den brødkniv og den ligger i samme skuffe. Det er brødet, der er interessant. Så bestemt form betyder: Du ved, hvad for en jeg mener!

Demonstrativ form har artikel den, det, de foran substantivet: Kan du se den mand, der står derovre. Det er en slags sproglig pegefinger mod et sted, eller fordi der er en defininerende ledsætning: Den forfatter, der er oversat mest, er H.C.Andersen. Skriv substantiverne med artikel før eller som endelse i boksene
1. (Manden/den mand)
,der har siddet længst i fængsel i Danmark, hedder Naum Conevsky. Han blev dømt i 1985 for at dræbe to unge mænd på Femøren på Amager med nakkeskud. Han sidder stadig i fængsel.

Politiet ville arresterede en aggressiv kvinde for at have slået sin ægtefælle med en kagerulle, men bad dem om at lade være. Han kunne ikke selv lave kaffe, sagde han.

2. (Året/det år)
Jeg blev født i 1962. er måske mere kendt for Cubakrisen, men det er alligevel ikke helt uvæsentligt.

Cubakrisen fandt sted i 1962. Det var , hvor jeg blev født.

3. (Forbryderen/den forbryder)
, der fyldte mest i aviserne i 2017, var uden tvivl Peter Madsen.

Den lille havfrue blev halshugget i 1964. Politiet fandt aldrig .

4. (Faldet/det fald)
Antallet af indbrud er de sidste 20 år faldet. Men kender ikke årsagen til , der er på 10.000 årlige indbrud.

Der er mange forskellige forklaringer på i kriminaliteten, der har været over hele verden i de seneste 30 år. En af de mere eksotiske forklaringer er, at der ikke længere er bly i benzinen. Bly gør folk aggressive.

5. (Straffene/de straffe)
Danskerne siger, at straffene er for milde. Men hvis man beder dem lege dommer, er deres straffe meget mildere end , forbryderne faktisk fik ved domstolene.

Hvert år kræver DF for en række forbrydelser strammet.

6. (Pistolen/den pistol)
Dommeren lagde vægt på, at mærkerne på projektilet svarede til , der blev fundet hos geningsmanden.

Da manden opdagede utroskaben, skød han konen og elskeren. havde han stjålet i hjemmeværnet.